gwóźdź

gwóźdź
1. Gwóźdź programu, sezonu itp. «największa atrakcja programu, sezonu itp.»: Przedstawienie kukiełkowe, konkursy z nagrodami, obficie zaopatrzony w łakocie bufet, a przede wszystkim gwóźdź programu: wizyta świętego Mikołaja i wręczenie prezentów – wszystko to sprawiło, że maluchy czuły się doskonale (...). Det 4/1999.
2. (Ostatni) gwóźdź do trumny «czynnik powodujący radykalne pogorszenie się (czyjejś) sytuacji»: Po zerwaniu z wyczynowym sportem założyłem z żoną lokal gastronomiczny (...). Wpakowałem w niego wszystkie oszczędności, pamiątki, medale, biżuterię. To był niemal gwóźdź do trumny (...). Wszystko straciłem po zmianie właściciela lokalu. Wprost 887/1999.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • gwóźdź — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. gwoździa; lm D. gwoździ, N. gwoździami || gwoźdźmi {{/stl 8}}{{stl 7}} cienki pręt ze stali lub jakiegoś metalu, zaostrzony na jednym końcu, spłaszczony na drugim, w kształcie krążka, służący do łączenia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gwóźdź — m I, D. gwoździa; lm M. gwoździe, D. gwoździ, N. gwoździami a. gwoźdźmi 1. «kawałek cienkiego pręta metalowego, z jednej strony zaostrzony, z drugiej zakończony główką, najczęściej w kształcie krążka; służy do łączenia elementów przez zbijanie;… …   Słownik języka polskiego

  • Lawrence Gwozdz — Lawrence S. Gwozdz ( English IPAEng|gwɑdz; Polish Pronunciation: IPA pl| [gvuʑʥ] , born April 1, 1953) is an internationally renowned American saxophonist in the classical tradition. His artistic sensibilities have made him a champion of a broad… …   Wikipedia

  • Marek Gwóźdź — Nation Polen  Polen Geburtstag …   Deutsch Wikipedia

  • (ostatni) gwóźdź do trumny — {{/stl 13}}{{stl 7}} fakt przyspieszający czyjąś zgubę, przypieczętowujący czyjąś klęskę, upadek, definitywnie pogarszający sytuację : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przy odrzuceniu projektu gwoździem do trumny okazały się opinie biegłych. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • program — Gwóźdź programu zob. gwóźdź 1 …   Słownik frazeologiczny

  • Norbert Węgrzyn — (* um 1959) ist ein polnischer Badmintonspieler. Karriere Norbert Węgrzyn gewann nach drei Juniorentiteln in Polen 1978 seine erste Medaille bei den nationalen Titelkämpfen der Erwachsenen. Sieben weitere Edelmetallgewinne folgten bis 1985, wobei …   Deutsch Wikipedia

  • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia

  • ostatni — 1. podn. Do ostatniego tchnienia «do śmierci»: (...) dochowa wierności do ostatniego tchnienia... T. Parnicki, Orły. 2. Do ostatniej koszuli «do wyczerpania całych zasobów np. pieniężnych»: (...) to anioł nie człowiek, gdy ktoś w potrzebie,… …   Słownik frazeologiczny

  • sezon — 1. Martwy sezon «okres częściowego lub zupełnego zastoju w jakiejś działalności właściwy pewnym porom roku»: Lato, szczególnie lipiec, to martwy sezon w biznesie reklamowym, ceny miejsca na billboardach są niskie, a wybór doskonały. M. Ziomecki,… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”